Umowy

Umowy – usługi dla firm

Umowy i negocjacje

Zakres usług kancelarii:


– przygotowanie i weryfikacja umów cywilnoprawnych m.in umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy, zlecenia, o dzieło, pożyczki, sprzedaży, dostawy, leasingu, przeniesienia praw autorskich
– opracowywanie dokumentacji spółek, m.in. umowy spółek, akty założycielskie, regulaminy, statuty
– sporządzanie umów inwestycyjnych i umów handlowych
– opiniowanie umów, statutów, regulaminów i innych dokumentów pod względem prawnym
– wsparcie prawne podczas negocjacji umów
– prowadzenie spraw o dochodzenie wykonania umowy oraz odzyskiwania należności z umów
– porady prawne w zakresie prawa umówlub


Sporządzanie i Opiniowanie umów

Nasza kancelaria prawna, w skład której wchodzą doświadczeni adwokaci, świadczy kompleksowe usługi prawne dotyczące sporządzania i opiniowania wszelkich umów.

Prawo spółek

Zakres usług oferowanych przez kancelarię obejmuje przygotowywanie i opiniowanie m.in umów spółek, statutów, regulaminów, aktów założycielskich, umów inwestycyjnych, projektów uchwał

Prawo nieruchomości

Oferujemy kompleksową pomoc prawną lub doradztwo prawne w zakresie umów kupna nieruchomości, umów sprzedaży nieruchomości, umów deweloperskich, umów najmu i dzierżawy, umów przedwstępnych.

Prawo autorskie

Oferujemy pomoc prawną w zakresie prawa autorskiego, w tym sporządzanie i opiniowanie umów (umowa o sprzedaż praw autorskich, umowa o stworzenie utworu, ustanowienie licencji)

Prawo kontraktów

Sporządzamy i opiniujemy kontrakty, umowy najmu, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy licencyjne, umowy agencyjne, umowy deweloperskie, umowy o zakazie konkurencji, umowy o poufności i zakazie konkurencji, umowy o roboty budowlane

Prawo pracy

Zespół naszej kancelarii prawnej sporządza i opiniuje m.in umowy o pracę, wypowiedzenia, regulaminy pracy, oraz regulaminy wynagrodzeń.

Formularz kontaktowy

Opisz swój problem prawny. Jesteśmy gotowi podjąć się sprawy jak najszybciej