Sprawy Karne

Sprawy karne

Sprawy karne Gdańsk Gdynia – zakres usług kancelarii


– porady prawne w zakresie prawa karnego
– reprezentacja klientów przed sądami i wszystkimi organami na każdym etapie postępowania w sprawach karnych
– składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
– sporządzanie pism procesowych np. zażaleń, skarg kasacyjnych, apelacji
– przygotowywanie wniosków w postępowaniu karnym wykonawczym (np. wniosek o odroczenie wykonania kary, wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie, wniosek o zawieszenie wykonania kary)
– sporządzanie opinii prawnychlub


Zakres spraw karnych, którymi mogą zająć się adwokaci naszej kancelarii:

– jazda pod wpływem alkoholu
– jazda pod wpływem narkotyków
– posiadanie narkotyków
– handel narkotykami
– fałszowanie dokumentów
– fałszowanie pieniędzy
– kradzieże i kradzieże z włamaniem
– rozboje i pobicia
– znęcanie się
– nękanie i groźby
– zabójstwa
– oszustwa
– wyłudzenia
– przywłaszczenia
– zniesławienie
– wypadki komunikacyjne
– sprawy karne godpodarcze (np. działanie na szkodę spółki, oszustwa finansowe, łapownictwo)
– sprawy karnoskarbowe
– odszkodowania za niesłuszne zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie lub skazanie
– zakłócanie porządku publicznego
– popełnienie błędów medycznych


Sprawy karne

Nasza kancelaria prawna, w skład której wchodzą doświadczeni adwokaci z Gdańska i Gdyni, świadczy pomoc prawną z zakresu prawa karnego.

Postępowanie karne - oskarżony

Świadczymy pomoc prawną w zakresie obrony osób podejrzanych i oskarżonych w sprawach karnych i sprawach karno gospodarczych.

Postępowanie karne - pokrzywdzony

Pomagamy pokrzywdzonym, oskarżycielom prywatnym i oskarżycielom posiłkowym we wszelakich sprawach karnych

Formularz kontaktowy

Opisz swój problem prawny. Jesteśmy gotowi podjąć się sprawy jak najszybciejSprawy karne - najczęściej zadawane pytania

Adwokaci naszej kancelarii w Gdańsku zebrali najczęściej zadawane pytania dotyczące spraw karnych

Narkotyki - posiadanie i handel

Czy jeżeli postępowanie karne o posiadanie narkotyków zostanie umorzone z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu to znajdzie się informacja w karcie karnej, że posiadałem narkotyki?

W takim przypadku sąd uznaje, że nie popełnił Pan przestępstwa, stąd informacja o posiadaniu narkotyków nie zostanie umieszczona w karcie karnej.

Czy w sprawach o posiadanie narkotyków sąd zawsze wydaje wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności?

Nie. Wszystko zależy od okoliczności sprawy np. ilości posiadanych narkotyków, od ich rodzaju, od historii karalności itp. W przypadku sprawcy mniejszej wagi, sąd może orzec grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Można też starać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Jaką maksymalną karę mogę otrzymać za posiadanie narkotyków?

Jeżeli osoba posiada znaczne ilości narkotyków, może otrzymać karę do 10 lat pozbawienia wolności.

Na ile maksymalnie lat mogę zostać skazany za handel dużą ilością narkotyków?

Jeżeli są to znaczne ilości, to sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

Jazda pod wpływem alkoholu

Kiedy jazda pod wpływem alkoholu jest wykroczeniem, a kiedy przestępstwem?

Przestępstwem jest jazda w stanie nietrzeźwości. O stanie nietrzeźwości mówimy kiedy zatrzymany ma
- powyżej 0,25 mg alkoholu w 1dm3 wydychanego powietrza
- powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi

Wykroczenie to prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu. Stan po użyciu alkoholu występuje kiedy osoba ma:
- powyżej 0,1 do 0,25 alkoholu w 1dm3 wydychanego powietrza
- powyżej 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi

Czy jeżeli popełniłem wykroczenie polegające na prowadzeniu samochodu po użyciu alkoholu, to będę figurował w Krajowym Rejestrze Karnym?

Nie będzie Pan figurował w Krajowym Rejestrze Karnym, ponieważ osoba skazana za wykroczenie nie jest osobą karaną w rozumieniu prawa.

Co powinienem zrobić jeżeli zostanę zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu?

Pierwsza zasada to zachować spokój. Nie powinno się automatycznie zgadzać na każdą propozycję policji czy prokuratora. Zwykle proponowane są skazanie bez rozprawy czy dobrowolne poddanie się karze. Warto poprosić o czas do namysłu i w tym czasie skonsultować się z adwokatem. Można starać się o warunkowe umorzenie postępowania. Często też kary proponowane przez prokuratora są wyższe niż te jakie wymierzyłby sąd podczas rozprawy.

Kiedy najpóźniej można złożyć oświadczenie o cofnięciu zgody na dobrowolne poddanie się karze za jazdę pod wpływem alkoholu?

Takie oświadczenie możesz złożyć najpóźniej na posiedzeniu Sądu wyznaczonym celem wydania wyroku skazującego.