Rozwody

Sprawy rozwodowe

Sprawy o Rozwód – Gdańsk, Gdynia, Sopot


Rozwód jest bez wątpienia bardzo trudnym emocjonalnie i stresującym wydarzeniem w życiu. Zastanawiasz się, czy w trakcie rozwodu będziesz potrzebować  adwokata? Niezależnie od tego, czy to Ty chcesz wystąpić o rozwód, czy może otrzymałaś/-eś pozew rozwodowy, dobry adwokat rozwodowy będzie nieocenioną pomocą. Emocje towarzyszące rozwodowi nie zawsze są dobrym doradcą. Działając samodzielnie możesz popełnić błędy, które będą rzutować na Twoją przyszłość.

Mamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby pomóc Ci przejść przez rozwód w sposób bezpieczny, bez nerwów i niepotrzebnego stresu. Wspieramy kompleksowo, również w zakresie podziału majątku, alimentów i opieki nad dziećmi. Wiemy, że dla wielu osób wizyta u adwokata to źródło dużego stresu, dlatego szczególnie dbamy o to, abyś już po przekroczeniu progu kancelarii lub podczas pierwszego telefonu czuł się komfortowo i bezpiecznie.

W czym pomoże adwokat rozwodowy?

Zakres naszych usług:

– pełne wsparcie prawne podczas rozwodu
– reprezentacja Klientów przed sądem w sprawie o rozwód po otrzymaniu pełnomocnictwa dla adwokata
– przygotowywanie pozwu rozwodowego z orzeczeniem o winie lub bez orzekania o winie
– pomoc w przygotowaniu wniosków dowodowych
– sporządzanie odpowiedzi na pozew o rozwód
– sporządzanie innych pism podczas postępowania rozwodowego
– prowadzenie negocjacji z małżonkiem
– porady prawne i doradztwo dotyczące rozwodu, alimentów, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, możliwości podziału majątku wspólnego


Rozwodzisz się i szukasz pomocy prawnej?
Oferujemy pomoc prawną w zakresie spraw rozwodowych mieszkańcom Gdańska, Sopotu, Gdyni i okolic.
Główna siedziba Kancelarii znajduje się w Gdańsku przy ul. Warszawskiej 96/51.lubEtapy sprawy rozwodowej


2016-12-01
1. Wniesienie pozwu rozwodowego

Pozew o rozwód może wnieść do sądu okręgowego każdy ze współmałżonków, jeżeli w jego ocenie doszło ustania więzi emocjonalnych, fizycznych czy ekonomicznych pomiędzy małżonkami. Pozew rozwodowy przygotowuje nasza kancelaria prawna w oparciu o szczegółowe informacje uzyskane podczas spotkania z Klientem. W pozwie umieszcza się m.in. informacje o przyczynach rozkładu pożycia oraz żądania dotyczące zarówno alimentów, władzy rodzicielskiej, jak i kontaktów z dziećmi po rozwodzie. Pozew o rozwód można wnieść z orzekaniem lub bez orzekania o winie

2016-12-02
2. Badanie formalne pozwu

Etap ten trwa zazwyczaj od 14 do 30 dni.
Po wpłynięciu pozwu do sądu, pozew jest rejestrowany, a następnie jego zawartość jest badana pod kątem spełnienia tzw. wymogów formalnych. Jeżeli występują jakieś braki, sąd wzywa do ich uzupełnienia w okresie jednego tygodnia. Jeżeli wszystkie wymogi formalne są spełnione, sąd nadaje sprawie bieg. Do pozwanego zostaje wysłany odpis pozwu rozwodowego.

2016-12-03
3. Odpowiedź na pozew

Pozwany ma obowiązek ustosunkowania się do informacji zawartych w pozwie rozwodowym. Może przedstawić swój punkt widzenia dotyczący przyczyn rozpadu małżeństwa, wyrazić swoje roszczenia i wnieść o przeprowadzenie dowodów. Na odpowiedź na pozew o rozwód pozwany ma 2 tygodnie.

2018-07-30
4. Rozprawy w sądzie

W zależności od złożoności sprawy, sąd rozpatrzy ją na jednej lub kilku rozprawach. W postępowaniu dowodowym sąd oprócz przesłuchania małżonków, pod uwagę może wziąć też inne dowody takie jak np. zeznania świadków, dokumenty urzędowe i prywatne, wywiad środowiskowy czy opinie biegłych. W przypadku stwierdzenia szansy na utrzymanie małżeństwa, małżonkowie mogą zostać skierowani na mediację trwającą do 3 miesięcy. Jeżeli mediacja nie przyniesie pozytywnych rezultatów, sprawa dalej będzie rozpatrywana przez sąd.

2018-07-30
5. Wyrok

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd wydaje wyrok, w którym orzeka o rozwodzie. Wskazuje czy i który z małżonków jest odpowiedzialny za rozpad małżeństwa. Sąd decyduje również o alimentach, władzy rodzicielskiej, kontaktach z dziećmi czy podziale majątku. Wyrok się uprawomocnia po 21 dniach od jego wydania, jeżeli żadna ze stron nie złoży apelacji.

2018-07-30
6. Postępowanie odwoławcze

Od wyroku sądu każda ze stron może się odwołać, składając apelację do sądu drugiej instancji. Wyrok można zaskarżyć w całości lub w części. Przykładowo apelacja może dotyczyć tylko częstotliwości kontaktów z dzieckiem.

Etapy sprawy rozwodowej


2016-12-01
1. Wniesienie pozwu rozwodowego

Pozew o rozwód może wnieść do sądu okręgowego każdy ze współmałżonków, jeżeli w jego ocenie doszło ustania więzi emocjonalnych, fizycznych czy ekonomicznych pomiędzy małżonkami. Pozew rozwodowy przygotowuje nasza kancelaria prawna w oparciu o szczegółowe informacje uzyskane podczas spotkania z Klientem. W pozwie umieszcza się m.in. informacje o przyczynach rozkładu pożycia oraz żądania dotyczące zarówno alimentów, władzy rodzicielskiej, jak i kontaktów z dziećmi po rozwodzie. Pozew o rozwód można wnieść z orzekaniem lub bez orzekania o winie

2016-12-02
2. Badanie formalne pozwu

Etap ten trwa zazwyczaj od 14 do 30 dni.
Po wpłynięciu pozwu do sądu, pozew jest rejestrowany, a następnie jego zawartość jest badana pod kątem spełnienia tzw. wymogów formalnych. Jeżeli występują jakieś braki, sąd wzywa do ich uzupełnienia w okresie jednego tygodnia. Jeżeli wszystkie wymogi formalne są spełnione, sąd nadaje sprawie bieg. Do pozwanego zostaje wysłany odpis pozwu rozwodowego.

2016-12-03
3. Odpowiedź na pozew

Pozwany ma obowiązek ustosunkowania się do informacji zawartych w pozwie rozwodowym. Może przedstawić swój punkt widzenia dotyczący przyczyn rozpadu małżeństwa, wyrazić swoje roszczenia i wnieść o przeprowadzenie dowodów. Na odpowiedź na pozew o rozwód pozwany ma 2 tygodnie.

2018-07-30
4. Rozprawy w sądzie

W zależności od złożoności sprawy, sąd rozpatrzy ją na jednej lub kilku rozprawach. W postępowaniu dowodowym sąd oprócz przesłuchania małżonków, pod uwagę może wziąć też inne dowody takie jak np. zeznania świadków, dokumenty urzędowe i prywatne, wywiad środowiskowy czy opinie biegłych. W przypadku stwierdzenia szansy na utrzymanie małżeństwa, małżonkowie mogą zostać skierowani na mediację trwającą do 3 miesięcy. Jeżeli mediacja nie przyniesie pozytywnych rezultatów, sprawa dalej będzie rozpatrywana przez sąd.

2018-07-30
5. Wyrok

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd wydaje wyrok, w którym orzeka o rozwodzie. Wskazuje czy i który z małżonków jest odpowiedzialny za rozpad małżeństwa. Sąd decyduje również o alimentach, władzy rodzicielskiej, kontaktach z dziećmi czy podziale majątku. Wyrok się uprawomocnia po 21 dniach od jego wydania, jeżeli żadna ze stron nie złoży apelacji.

2018-07-30
6. Postępowanie odwoławcze

Od wyroku sądu każda ze stron może się odwołać, składając apelację do sądu drugiej instancji. Wyrok można zaskarżyć w całości lub w części. Przykładowo apelacja może dotyczyć tylko częstotliwości kontaktów z dzieckiem.

Rozwód bez orzekania o winie


  •    Szybki rozwód

Rozwód bez orzekania o winie trwa znacznie krócej niż sprawa rozwodowa z orzekaniem o winie. Często do orzeczenia rozwodu wystarczą jedna lub dwie rozprawy. Jest to związane z tym, że podczas sprawy rozwodowej sąd nie musi przeprowadzać szczegółowego i długotrwałego postępowania dowodowego w trakcie którego jeden z małżonków czy każdy z małżonków próbuje wykazać winę drugiej strony. Również w przypadku posiadania małoletnich dzieci sprawa o rozwód bez orzekania o winie może zakończyć się w ciągu jednej rozprawy. Warunkiem jest, aby małżonkowie byli zgodni w sprawach dotyczących dzieci tj. alimentów, władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi.

  • Rozwód bez angażowania rodziny, przyjaciół i osób postronnych

Sąd przy rozwodzie bez orzekania o winie ogranicza postępowanie dowodowe do minimum, często poprzestając na wysłuchaniu rozwodzących się małżonków. W sprawę o rozwód nie jest angażowana rodzina i znajomi, dla których opowiedzenie się po jednej ze stron może być trudne, a samo zeznawanie podczas postępowania dowodowego bardzo stresujące i krępujące. Rozwód bez orzekania o winie pozwala na zachowanie lepszych stosunków z byłym małżonkiem,  bliskimi osobami i w przypadku posiadania dzieci łatwiejsze funkcjonowanie podczas wspólnych uroczystości rodzinnych takich jak chrzciny, komunie, wesele czy urodziny.

  • Niższe koszty sądowe

Rozwód bez orzekania o winie jest tańszy. Składając pozew o rozwód zarówno z orzekaniem o winie, jak i bez orzekania o winie,  należy uiścić opłatę sądową w kwocie 600zł. W drugim przypadku, gdy sąd wyda orzeczenie o rozwodzie, zwróci powodowi 300zł.

  • Rozwód bez orzekania o winie a alimenty na małżonka

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie można ubiegać się od byłego męża lub żony alimentów w okresie 5 lat od uprawomocnienia się  wyroku rozwodowego. O takie alimenty można wnioskować w sytuacji znalezienia się w niedostatku lub popadnięcia w stan ubóstwa, nie ze swojej winy.Rozwód  z orzekaniem o winie


  •  Długie postępowanie sądowe

Sprawy rozwodowe z orzekaniem o winie trwają zdecydowanie dłużej ze względu na długotrwałe postępowanie dowodowe, w którym wykazywana jest wina stron. Czas ich trwania w głównej mierzy zależy od rodzaju i ilości zgłoszonych dowodów przez obie strony. Zdarza się, że postępowanie sądowe trwa nawet do kilku lat.

  • Przesłanki uznania winy za rozkład pożycia małżeńskiego

Aby sąd wydał orzeczenie o rozpadzie małżeństwa wyłącznie z winy jednego z małżonków, konieczne jest wskazanie i udowodnienie winy. O winie małżonka może przesądzić m.in. zdrada małżeńska, stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec członków rodziny, nadużywanie alkoholu, narkomania, niezaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny, porzucenie, odmowa współżycia, odmowa pomocy.

  • Złożone postępowanie dowodowe

Samodzielne przygotowanie dowodów na wyłączną winę małżonka jest bardzo trudne, dlatego podczas sprawy o rozwód z orzekaniem o winie niezbędne jest skorzystanie z pomocy kancelarii adwokackiej. Dowodami w sprawię mogą być: zeznania stron, świadków, zeznania świadków, nagrania audio i wideo, zdjęcia, treści smsów i e-maili, wyroki sądu za znęcanie się nad rodziną, zaświadczenia o pobytach na izbie wytrzeźwień, obdukcje, notatki z interwencji Policji i inne dokumenty potwierdzające winę małżonka.

  • Obciążenie psychiczne i finansowe podczas rozwodu

Decydując się złożyć pozew o rozwód z orzeczeniem o winie, trzeba się liczyć z tym, że długotrwałe postępowanie dowodowe może być kosztowne i stanowić duże obciążenie psychiczne., przyjmując formę publicznego prania brudów i obrzucania się błotem. Dobry adwokat rozwodowy pomoże przejść przez rozwód, studząc emocje i minimalizując poziom stresu.

  • Alimenty na byłego współmałżonka

W przypadku orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy małżonka, niewinny małżonek można ubiegać się od winnego alimentów na właśnie utrzymanie. Może się o nie ubiegać bezterminowo, kiedy jego sytuacja materialna ulega pogorszeniu w stosunku do jego dotychczasowego standardu życia.Formularz kontaktowy

Sprawy o rozwód Gdańsk, Gdynia, Sopot

Jesteśmy gotowi podjąć się sprawy jak najszybciej. Opisz swój problem prawny.Sprawy rozwodowe – najczęściej zadawane pytania

Adwokaci naszej kancelarii prawnej zebrali najczęściej zadawane pytania dotyczące spraw o rozwódJakie dokumenty powinny być dołączone do pozwu rozwodowego?

Do pozwu o rozwód (w dwóch egzemplarzach) należy dołączyć skrócony odpis aktu małżeństwa, odpisy skrócone aktów urodzenia wspólnych dzieci oraz ewentualne umowy majątkowe małżeńskie.

Chcę złożyć do sądu w Gdańsku pozew o rozwód bez orzekania o winie, natomiast moja małżonka domaga się rozwodu wyłącznie z mojej winy. Czy w takiej sytuacji sąd może zaniechać orzekania o winie?

Niestety, aby sąd zaniechał orzekania o winie, zarówno Pan i Pana obecna małżonka muszą wystąpić do sądu w Gdańsku z wnioskiem o zaniechanie orzekania o winie. Jeżeli małżonka zażąda rozwodu z orzekaniem o winie, sąd będzie musiał przeprowadzić postępowanie dowodowe w celu ustalenia czy, kto i w jakim stopniu jest winny rozkładu pożycia małżeńskiego. Po zakończeniu postępowania dowodowego sędzia może orzec rozwód z orzeczeniem Pana winy, z orzeczeniem winy Pana małżonki, z orzeczeniem winy obu stron lub orzec, że rozkład pożycia nastąpił bez winy którejkolwiek ze stron.

Podczas ślubu moja małżonka przyjęła moje nazwisko. Czy po rozwodzie istnieje prawna możliwość, aby zmusić ją do powrotu do nazwiska panieńskiego?

Nie ma takiej możliwości. O tym, czy była małżonka ostanie przy obecnym nazwisku czy powróci do nazwiska panieńskiego decyduje ona sama. Na powrót do poprzedniego nazwiska ma trzy miesiące od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. W tym czasie musi złożyć stosowne oświadczenie w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Chcę złożyć pozew o rozwód z orzeczeniem o winie. Czy będę mogła żądać od małżonka alimentów na siebie jeżeli sąd orzeknie wyłączną winę mojego męża?

Jeżeli sąd orzeknie, że winnym pożycia małżeńskiego jest wyłącznie Pani mąż, a Pani sytuacja materialna w wyniku rozwodu ulegnie pogorszeniu, to tylko Pani będzie mogła ubiegać się o alimenty na swoje utrzymanie od byłego współmałżonka. Należy pamiętać, że taki obowiązek alimentacyjny wygaśnie, gdy wstąpi Pani ponownie w nowy związek małżeński.

Nie zgadzam się z wyrokiem jaki wydał sąd w Gdańku w mojej sprawie rozwodowej. Co mogę zrobić?

W przypadku niezadowolenia z wyroku sądowego wydanego przez sąd pierwszej instancji można zaskarżyć wyrok w całości lub tylko w części, składając apelację od wyroku rozwodowego. Koszt apelacji wynosi 600zł. W zależności od tego ile czasu minęło od wydania wyroku rozwodowego w Pana/Pani sprawie są dwa rozwiązania.
Jeżeli nie minęło więcej niż 7 dni, powinien Pan/Pani złożyć do sądu bezpłatny wniosek o doręczenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem wyroku. Po jego otrzymaniu należy w ciągu 2 tygodni wnieść do sądu apelację.
Jeżeli okres 7 dni od wydania ogłoszenia wyroku już minął, można skorzystać z drugiej możliwości i złożyć apelację w ciągu 21 dni od tego terminu bez oczekiwania na uzasadnienie wyroku.

Za 3 miesiące odbędzie się moja pierwsza sprawa rozwodowa w sądzie okręgowym w Gdańsku. Czy podczas sprawy rozwodowej sąd podzieli nasz majątek wspólny?

Bardzo rzadko zdarza się, że w sprawie o rozwód sąd orzeka również o podziale majątku. Można złożyć wniosek, ale żeby doszło do podziału majątku podczas trwającej sprawy rozwodowej muszą Państwo być zgodni co do jego składu, wartości i podziału, a przeprowadzenie podziału w odczuciu sądu nie może spowodować nadmiernej zwłoki w trwającym postępowaniu.

Zastanawiam się nad złożeniem pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie współmałżonka. Czy jeżeli sąd orzeknie winę małżonka w naszej sprawie rozwodowej, czy będzie to miało wpływ na podział majątku?

Orzeczenie o winie rozpadu małżeństwa nie ma wpływu na podział majątku wspólnego. Może być jednak podstawą od ubiegania się o alimenty na siebie w sytuacji pogorszenia się warunków życia od winnego współmałżonka.

Wraz z małżonką mieszkamy w Gdyni. Gdzie powinienem złożyć pozew o rozwód? Czy muszę zrobić to osobiście czy można wysłać wniosek pocztą?

Sądem właściwym w Państwa przypadku jest Sąd Okręgowy w Gdańsku. Pozew o rozwód można dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą do II Wydziału Cywilnego Rodzinnego, Sądu Okręgowego w Gdańsku. Pozew musi być przygotowany w dwóch kopiach.

Czy nasze 15-letnie dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

Nie można powołać na świadka swojego 15-letniego dziecka w sprawie o rozwód. Byłoby to możliwe, jeżeli dziecko ukończyłoby 17 lat.

Ile trwa sprawa rozwodowa w Gdańsku?

Sprawa o rozwód może zakończyć się już na pierwszej rozprawie, ale może również trwać latami. Zależy to od skomplikowania sprawy (m.in ilości zgłaszanych świadków, wniosków dowodowych w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie), jak również od ilości spraw prowadzonych w danym sądzie.

Czy można zawiesić postępowanie w sprawie rozwodowej?

Jeżeli dwie strony chcą zawieszenia postępowania, to można sprawę rozwodową zawiesić. Można to zrobić tylko raz. Po trzech miesiącach od postanowienia o zawieszeniu można je odwiesić. Jeżeli do roku od zawieszenia, nie wystąpi się z takim wnioskiem, postępowanie zostanie umorzone.

Chce złożyć pozew o rozwód w Gdańsku. Ile wynosi opłata sądowa?

Opłata za złożenie pozwu o rozwód jest stała i niezależna od lokalizacji sądu. Opłata od pozwu rozwodowego wynosi 600 zł.

Kto może być pełnomocnikiem w sprawie rozwodowej? Czy tylko adwokat?

Pełnomocnikiem podczas sprawy o rozwód może być zarówno adwokat, jak i radca prawny.

Czy potrzebuję adwokata podczas sprawy rozwodowej?

Nie ma obowiązku, aby skorzystać z pomocy prawnika podczas sprawy o rozwód. Rozwód jest niewątpliwie bardzo stresującym i emocjonalnym wydarzeniem w życiu, a pod wpływem emocji można popełnić błędy, które zaważą o wyroku sądu. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie jakie posiada adwokat, zwiększa się szanse na uzyskanie oczekiwanego wyroku sądu i niweluje stres towarzyszący sprawie rozwodowej.

Jestem pozwanym w sprawie rozwodowej. Sprawa odbędzie się w Polsce. Obecnie przebywam za granicą. Czy muszę przyjechać, aby złożyć zeznania przed sądem?

Jeżeli jest Pan obywatelem polskim, mieszkającym poza granicami naszego kraju, istnieje możliwość złożenia zeznań w polskim konsulacie. Warto również ustanowić pełnomocnika w Polsce, aby dopilnował Pana sprawy.

Czy w pozwie o rozwód można umieścić żądanie orzeczenia o podziale majątku wspólnego?

Tak, w pozwie można umieścić takie żądanie. Sąd orzeknie o podziale majątku wspólnego tylko wtedy, gdy w jego ocenie prowadzenie tego postępowania nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu sądowym. Jeżeli małżonkowie są zgodni co składników majątku, ich wartości i sposobu podziału sąd może dokonać podziału majątku w toku postępowania o rozwód.

Czy możliwe jest, aby sąd nie orzekł rozwodu w sprawie rozwodowej pomimo zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego?

Tak, są sytuacje w których sąd nie orzeknie rozwodu. Przykładowo, jeżeli w wyniku rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci, to pomimo trwałego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami, do rozwodu nie dojdzie.

Przyszło do mnie wezwanie do sądu w sprawie o rozwód. Czy muszę iść na rozprawę rozwodową?

Jeżeli pismo zatytułowane jest wezwanie, to obowiązkiem jest stawiennictwo na posiedzeniu sądowym. Jeżeli powód nie pojawi się na pierwszym posiedzeniu, to postępowanie może ulec zawieszeniu. Jeżeli pismo z sądu zatytułowane byłoby “zawiadomienie”, to nie ma obowiązku pojawienia się na rozprawie, natomiast zasadne jest aktywne uczestniczenie w sprawie rozwodowej.

Chcę złożyć do sądu w Gdańsku pozew o rozwód bez orzekania o winie. Mamy dwójkę niepełnoletnich dzieci. Jakie dokumenty muszę dołączyć do pozwu?

Do pozwu trzeba dołączyć odpis pozwu rozwodowego, odpis skrócony aktu małżeństwa stron oraz odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci.

Czy rozwód cywilny oznacza również kościelne stwierdzenie nieważności małżeństwa?

Nie, kościelne stwierdzenie nieważności małżeństwa można uzyskać w sądzie kościelnym, ale tylko w określonych okolicznościach np. w przypadku zatajenia informacji o chorobie psychicznej, zatajenia przed partnerem niepłodności czy zawarcia małżeństwa pozornego.

Gdzie powinnam złożyć pozew o rozwód? Wraz z mężem mieszkam w Gdańsku.

Pozew powinna Pani złożyć w biurze podawczym Sądu Okręgowego (parter, budynek C), przy ulicy 3 Maja 9a lub wysłać pocztą.

Ile mam czasu na odpowiedź na pozew rozwodowy?

Na odpowiedź ma się 14 dni od odebrania listu zawierającego pozew rozwodowy. Należy pamiętać, że są to dni kalendarzowe, a nie dni robocze. Jeżeli ostatnim dniem terminu złożenia odpowiedzi na pozew rozwodowy jest dzień wolny lub dzień świąteczny, to pismo można złożyć do dnia następnego po tym dniu.