Prawo Upadłościowe

Prawo upadłościowe

Prawo upadłościowe

Kancelaria Prawna w Gdańsku – zakres usług kancelarii:


– doradztwo prawne dla dłużników i wierzycieli w zakresie spraw upadłościowych
– przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości i wniosków o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu
– sporządzanie pism, wniosków, zażaleń w postępowaniu upadłościowym
– reprezentacja na wszystkich etapach postępowania upadłościowego, zarówno po stronie upadłego jak i wierzycieli upadłego
– zgłaszanie wierzytelności, uczestnictwo w zgromadzeniu wierzycieli i radzie wierzycieli
– negocjacje z wierzycielami przy zawieraniu porozumień układowych
– współpraca z syndykiem, nadzorcą sądowym i sędzią-komisarzem
– doradztwo prawne w zakresie nabywania przedsiębiorstw lub mienia od podmiotów w upadłościlub


Upadłość Firmy

Nasza kancelaria prawna, w skład której wchodzą doświadczeni adwokaci, udziela kompleksowej pomocy prawnej w zakresie prawa upadłościowego

Upadłość dla dłużników

Oferujemy kompleksową obsługę prawną w postępowaniach o ogłoszenie upadłości. Świadczymy usługi doradcze w zakresie prawa upadłościowego.

Upadłość dla wierzycieli

Reprezentujemy wierzycieli w postępowaniu upadłościowym i udzielamy porad prawnych w zakresie prawa upadłościowego.

Formularz kontaktowy

Opisz swój problem prawny. Jesteśmy gotowi podjąć się sprawy jak najszybciej