Prawo autorskie i znaki towarowe

Prawo autorskie i prawo własności intelektualnej.

Prawo autorskie, Znaki towarowe

Kancelaria Prawna w Gdańsku – zakres usług kancelarii:


– przygotowywanie i opiniowanie umów z zakresu praw autorskich (m.in. umowy licencyjne, umowy sublicencyjne, umowy o przeniesienie praw autorskich majątkowych, Umowy o dzieło z twórcami i wykonawcami, umowy o sprzedaż praw autorskich, umowy wydawnicze)
– przygotowywanie wezwań dotyczących naruszeń praw
– reprezentacja na etapie sądowym i przedsądowym w sporach dotyczących naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych.
– reprezentacja przed Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS
– sporządzanie opinii prawnych dotyczących praw własności intelektualnej, ochrony praw autorskich i naruszeń praw autorskich
– porady prawne dotyczące dziedziczenia i zbywalności praw własności intelektualnej
– pomoc z rejestracją znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
– dochodzenie roszczeń w przypadku naruszenia praw autorskich
– dochodzenie roszczeń związanych z ochroną wizerunku i bezprawnym jego rozpowszechnianiem
– negocjacje umów z producentami i wydawcamilub


Prawo autorskie i prawo własności intelektualnej

Nasza kancelaria prawna, w skład której wchodzą doświadczeni adwokaci, udziela kompleksowej pomocy prawnej w zakresie prawo autorskiego i prawa własności intelektualnej.

Umowy

Przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Reprezentacja Klientów

Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami we wszelkich sporach dotyczących praw autorskich.

Doradztwo prawne

Oferujemy doradztwo prawne w zakresie autorskich praw majątkowych, osobistych i praw własności przemysłowej.

Znaki towarowe

Oferujemy kompleksową obsługę prawną związana z rejestracją znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

Formularz kontaktowy

Opisz swój problem prawny. Jesteśmy gotowi podjąć się sprawy jak najszybciej