Nieruchomości

Prawo nieruchomości

Dział nieruchomości

Kancelaria Prawna w Gdańsku – zakres usług kancelarii:


– analiza stanu prawnego nieruchomości
– porady prawne dotyczące obrotu nieruchomościami
– przygotowywanie umów sprzedaży nieruchomości, najmu nieruchomości, użyczenia nieruchomości, dzierżawy nieruchomości, darowizny nieruchomości
– opiniowanie umów sprzedaży, najmu nieruchomości, umów deweloperskich, umów kredytowych itp.
– pomoc prawna w negocjacjach
– reprezentacja stron w procesie nabywania nieruchomości
– reprezentacja w sądzie w sprawach o ustanowienie i zniesienie służebności
– reprezentacja w sądzie w sprawach o zasiedzenie nieruchomości
– reprezentacja w sądzie w sprawach o zniesienie współwłasności
– reprezentacja w sądzie w sprawach o przeniesienie prawa własności
– reprezentacja w sprawach o odzyskanie utraconego mienia (np. na podstawie reformy rolnej, Dekretu Bieruta)
– reprezentacja przed organami administracji w sprawach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowęlub


Pomoc prawna dla klientów indywidualnych – Nieruchomości

Nasza kancelaria prawna, w skład której wchodzą doświadczeni adwokaci z Gdańska i Gdyni, świadczy kompleksową pomoc prawną (porady, umowy, reprezentacja) w sprawach dotyczących nieruchomości.

Kupno / Sprzedaż nieruchomości

Kancelaria świadczy pomoc prawną przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości. Przeprowadzany szczegółowe analizy stanu prawnego. Sporządzamy, negocjujemy i opiniujemy umowy dotyczące nieruchomości podlegających kupnie/sprzedaży.

Podziały nieruchomości

Nasz zespół kancelarii podejmuje wszelakich się spraw związanych z podziałami nieruchomości, w tym zniesienia współwłasności, wyodrębnienia lokali i ustalenia sposobu użytkowania.

Odszkodowania

Pomagamy w sprawach dotyczących uzyskania odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości ( m.in. umieszczenie instalacji energetycznej, ciepłowniczej, telekomunikacyjnej bez zgody właściciela nieruchomości).

Spory z spółdzielnią / wspólnotą mieszkaniową

Naszych Klientów wspieramy prawnie we wszelkich sporach dotyczących działalności spółdzielni mieszkaniowej bądź wspólnoty mieszkaniowej (np.zaskarżenie uchwały, sprawy o eksmisję z lokali itp.)

Najem lokalu

Wspieramy prawnie zarówno właścicieli wynajmujących nieruchomość, jak i samych najemców. Sporządzamy i opiniujemy umowy najmu, a także pomagamy w sporach eksmisyjnych.

Odzyskiwanie nieruchomości

Zespół kancelarii podejmuje działania, których celem jest odzyskanie nieruchomości.  Pomagamy w sprawach dotyczących wywłaszczenia nieruchomości, zasiedzenia oraz zwrotu darowizny.

Spory z deweloperami i firmami budowlanymi

Reprezentujemy klientów indywidualnych w postępowaniach i sporach z deweloperami i firmami budowlanymi. Opiniujemy umowy deweloperskie, dochodzimy kar umownych, dochodzimy roszczeń za wady w oddanym lokalu.

Inne sprawy

Prowadzimy również inne sprawy dotyczące nieruchomości. Zadzwoń do Nas lub wypełnij formularz kontaktowy, abyśmy mogli zapoznać się ze szczegółami Twojej sprawy.

Formularz kontaktowy

Opisz swój problem prawny. Jesteśmy gotowi podjąć się sprawy jak najszybciej