Menu Zamknij

SPRAWY O WŁADZĘ RODZICIELSKĄ Gdańsk / Gdynia

Nasza kancelaria prawna, w skład której wchodzą doświadczeni adwokaci z Gdańska i Gdyni, prowadzi sprawy o władzę rodzicielską każdego typu.
Zakres usług kancelarii:
 •  porady prawne z zakresu władzy rodzicielskiej
 • reprezentacja Klienta w sądzie przez adwokata
 • przygotowywania wniosków, pozwów i pism procesowych w sprawach o ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie, przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • negocjacje w zakresie ustalenia „planu wychowawczego”
 • kompleksowe wsparcie prawne
OGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Klientami naszej kancelarii prawnej są osoby, które wnioskują o ograniczenie władzy rodzicielskiej, jak również osoby wobec których toczy się postępowanie. Świadczymy kompleksowe usługi w tym zakresie – od porad prawnych po reprezentację pełnomocnika w sądzie.

POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Reprezentujemy klientów oraz przygotowujemy niezbędne dokumenty w sprawach o pozbawienie władzy rodzicielskich. Do pozbawienia władzy rodzicielskiej dochodzi w sytuacjach kiedy rodzic nie może wykonywać obowiązków rodzicielskich z powodu trwałej przeszkody, w sposób rażący je zaniedbuje lub nadużywa władzy rodzicielskiej.

ZAWIESZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Świadczymy kompleksową pomoc prawną w sprawach o zawieszenie władzy rodzicielskiej. Sprawa taka może odbyć się z urzędu lub na wniosek strony, w przypadku przemijającej przeszkody np. choroby rodzica, odbywania krótkiej kary pozbawienia wolności, wyjazdu zagranicznego. ​

PRZYWRÓCENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Nasi adwokaci oferują pomoc prawną z zakresu spraw o przywrócenie władzy rodzicielskiej. Władzę rodzicielską można przywrócić, jeżeli przyczyny, z powodu których te prawa zostały odebrane, ustąpiły trwale. Zapewniamy przygotowanie wniosku do sądu oraz reprezentację przed sądem.

Ustalenie praw rodzicielskich
- pytania i odpowiedzi

Tak. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszą kancelarią w celu uzgodnienia dogodnego terminu spotkania z adwokatem w biurze w Gdańsku lub Gdyni.

Nie jest to “wyrok na całe życie”. Jeżeli powody dla których pozbawiona została Pani praw rodzicielskich ustaną, może Pani złożyć do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej.

Pozbawienie praw rodzicielskich nie zwalnia Pana z obowiązku płacenia alimentów na dziecko. Obowiązek ten jest niezależny od władzy rodzicielskiej.

Przewlekła choroba psychiczna, w wyniku której rodzic nie wypełnia obowiązków rodzicielskich lub nadużywa władzy rodzicielskiej może być powodem pozbawienia władzy rodzicielskiej. Sądy zazwyczaj jednak orzekają o ograniczeniu władzy rodzicielskiej.

Prawo do utrzymywania kontaktów z dziećmi nie zależy od sprawowania władzy rodzicielskiej, zatem nie jest Pan automatycznie pozbawiony tego prawa. Może Pan uregulować kontakty z dziećmi na drodze sądowej lub porozumiewając się z matką dzieci bez ingerencji sądu.

Od 28 sierpnia 2015 roku istnieje taka możliwość. sąd może wnioski dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów rozpatrywać prowadząc jedną sprawę.

Wniosek do sądu o ograniczenie władzy rodzicielskiej może złożyć nie tylko jeden z rodziców dziecka, ale również każda z osób, która posiada odpowiednią wiedzę o zdarzeniach, które uzasadniają potrzebę złożenia takiego wniosku. Takimi zdarzeniami mogą być np. zaniedbywanie dzieci, stosowanie przemocy fizyczynej i/lub przemocy psychicznej, głodzenie, porzucenie. Sąd może ograniczyć władzę rodzicielską obojgu rodzicom lub tylko jednemu. Wnioski do sądu o ograniczenie władzy rodzicielskiej składają m.in. takie instytucje jak: policja, placówki oświatowe, opieka społeczna czy placówki zajmujące się opieką nad dziećmi.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej, jak również jej ograniczenie, nie jest podstawą do obniżenia kwoty świadczeń alimentacyjnych.

Wniosek o ograniczenie praw rodzicielskich należy złożyć w sądzie rejonowym, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka.

Można wyróżnić dwie kategorie, w których władza rodzicielska może zostać ograniczona. Pierwsza kategoria obejmuje sytuacje, w których dobro dziecka jest zagrożone lub rodzic nie wykonuje należycie władzy rodzicielskiej. Druga kategoria to sytuacje, w których rodzice należycie wykonują władzę rodzicielską, ale nie mogą się porozumieć się w kwestiach dziecka. Najczęściej do ograniczenia władzy rodzicielskiej tego typu dochodzi przy rozwodach.

Naszym celem jest dostarczanie Klientom usług na najwyższym poziomie w przystępnej cenie. Dążymy do tego, aby nasza kancelaria prawna była postrzegana jako “kancelaria otwarta na ludzi“, gdzie nasi Klienci będą czuli się komfortowo i bezpiecznie.
  Formularz kontaktowy
   KANCELARIA PRAWNA KACZMAREK I PARTNERZY
   Prowadzimy sprawy z całej Polsce.

   GODZINY OTWARCIA KANCELARII:
   PN-PT – 9.00 – 17.00
   SB – tylko interwencje policji,
   aresztowania, sprawy pilne.
   NDZ – tylko interwencje policji,
   aresztowania, sprawy pilne.

   Korespondencję papierową prosimy
   kierować do oddziału w Gdańsku.

   Skup się na swoim biznesie.
   My zadbamy o Twoje interesy.