Menu Zamknij

Adwokat rozwodowy Gdańsk i Gdynia

Oferujemy pomoc prawną w zakresie spraw rozwodowych mieszkańcom Gdańska, Sopotu, Gdyni i okolic.
Główna siedziba Kancelarii znajduje się w Gdańsku przy ul. Warszawskiej 96/51.

Adwokat rozwód Gdańsk

 Nasza kancelaria oferuje pomoc w zakresie spraw rozwodowych, szczególnie na terenie Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia). Rozwód jest zawsze trudnym przeżyciem i często Klient musi radzić sobie z silnymi emocjami. Z tego powodu zapewniamy pełne wsparcie dla odbiorców naszych usług, ponieważ w naszej kancelarii pracuje nie tylko grono adwokatów, ale też psycholog.

Adwokat rozwody Gdynia

 Prawo może wydawać się dla Klienta zawiłe, dlatego naszym celem jest nie tylko reprezentowanie go w ramach sprawy rozwodowej, ale też wytłumaczenie w prosty sposób poszczególnych zagadnień.

Czytaj więcej…

Stawiając na pierwszym miejscu dobro Klienta, zapraszamy do kontaktu. Niezależnie od tego, czy pozew o rozwód został nam doręczony i chcemy na niego odpowiedzieć, czy też to my chcemy go złożyć, pomoże w tym nasz adwokat specjalizujący się w sprawach rozwodowych. Gdynia, Gdańsk i Sopot to miasta, z których najczęściej obsługujemy Klientów, jednak swoje usługi kierujemy także dla klientów z innych lokalizacji.

Nasi specjaliści posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, by pomóc w sprawie rozwodowej, dzięki czemu Klient może liczyć na ograniczenie nerwów i stresu. Przeprowadziliśmy wiele spraw w zakresie prawa rodzinnego, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować kompleksowe usługi.

Nasze działania w tym zakresie dotyczą także reprezentacji przed sądem, pomocy w pisaniu wniosków dowodowych, sporządzania odpowiedzi na pozew i innych pism. Zajmiemy się także reprezentacją Klienta w razie negocjacji z małżonkiem w zakresie ustalenia wysokości alimentów, wykonywania władzy rodzicielskiej, kontaktu z dziećmi, podziału majątku itd.

Jeżeli Klient zastanawia się, czy składać pozew o rozwód, to zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Adwokat rozwodowy w Gdyni, Gdańsku i Sopocie postara się dokładnie wytłumaczyć, jak wygląda całe postępowanie, co jest potrzebne do jego wdrożenia et cetera. Zgłaszając się do nas można mieć pewność, iż specjaliści zrobią co w ich mocy, by pomóc. Adwokaci bowiem biorą odpowiedzialność za prowadzenie sprawy swojego Klienta.

Zapraszamy do wizyty w naszej kancelarii. Dzięki temu Klient nie tylko pozna specyfikę wymienionych wyżej spraw, ale także samego adwokata. Wbrew pozorom dobra relacja z prawnikiem pozwala znacznie łatwiej uporać się ze sprawami dotyczącymi zakończenia małżeństwa. Jednakże, kiedy poszukuje się porady na mniej skomplikowane sprawy, osobiste stawienie się w kancelarii nie jest wymagane. Mianowicie, oferujemy doradztwo zdalne, a więc przez rozmowę telefoniczną lub kontakt za sprawą poczty elektronicznej.

Zapraszamy również do zapoznania się z odpowiedziami na często zadawane pytania w zakresie spraw rozwodowych (znajdują się w dolnej części strony)

Zakres usług kancelarii:

 • pełne wsparcie prawne podczas rozwodu
 • reprezentacja Klientów przed sądem w sprawie o rozwód po otrzymaniu pełnomocnictwa dla adwokata
 • przygotowywanie pozwu rozwodowego z orzeczeniem o winie lub bez orzekania o winie
 • pomoc w przygotowaniu wniosków dowodowych
 • sporządzanie odpowiedzi na pozew o rozwód
 • sporządzanie innych pism podczas postępowania rozwodowego
 • prowadzenie negocjacji z małżonkiem
 • porady prawne i doradztwo dotyczące rozwodu, alimentów, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, możliwości podziału majątku wspólnego

Rozwód jest bez wątpienia bardzo trudnym emocjonalnie i stresującym wydarzeniem w życiu. Zastanawiasz się, czy w trakcie rozwodu będziesz potrzebować  adwokata? Niezależnie od tego, czy to Ty chcesz wystąpić o rozwód, czy może otrzymałaś/-eś pozew rozwodowy, dobry adwokat rozwodowy będzie nieocenioną pomocą. Emocje towarzyszące rozwodowi nie zawsze są dobrym doradcą. Działając samodzielnie możesz popełnić błędy, które będą rzutować na Twoją przyszłość.

Mamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby pomóc Ci przejść przez rozwód w sposób bezpieczny, bez nerwów i niepotrzebnego stresu. Wspieramy kompleksowo, również w zakresie podziału majątku, alimentów i opieki nad dziećmi. Wiemy, że dla wielu osób wizyta u adwokata to źródło dużego stresu, dlatego szczególnie dbamy o to, abyś już po przekroczeniu progu kancelarii lub podczas pierwszego telefonu czuł się komfortowo i bezpiecznie.

Sprawdź etapy sprawy rozwodowej:

1. WNIESIENIE POZWU ROZWODOWEGO

Pozew o rozwód może wnieść do sądu okręgowego każdy ze współmałżonków, jeżeli w jego ocenie doszło ustania więzi emocjonalnych, fizycznych czy ekonomicznych pomiędzy małżonkami. Pozew rozwodowy przygotowuje nasza kancelaria prawna w oparciu o szczegółowe informacje uzyskane podczas spotkania z Klientem. W pozwie umieszcza się m.in. informacje o przyczynach rozkładu pożycia oraz żądania dotyczące zarówno alimentów, władzy rodzicielskiej, jak i kontaktów z dziećmi po rozwodzie. Pozew o rozwód można wnieść z orzekaniem lub bez orzekania o winie

2. Badanie formalne pozwu

Etap ten trwa zazwyczaj od 14 do 30 dni.
Po wpłynięciu pozwu do sądu, pozew jest rejestrowany, a następnie jego zawartość jest badana pod kątem spełnienia tzw. wymogów formalnych. Jeżeli występują jakieś braki, sąd wzywa do ich uzupełnienia w okresie jednego tygodnia. Jeżeli wszystkie wymogi formalne są spełnione, sąd nadaje sprawie bieg. Do pozwanego zostaje wysłany odpis pozwu rozwodowego.

3. Odpowiedź na pozew

Pozwany ma obowiązek ustosunkowania się do informacji zawartych w pozwie rozwodowym. Może przedstawić swój punkt widzenia dotyczący przyczyn rozpadu małżeństwa, wyrazić swoje roszczenia i wnieść o przeprowadzenie dowodów. Na odpowiedź na pozew o rozwód pozwany ma 2 tygodnie.

4. Rozprawy w sądzie

W zależności od złożoności sprawy, sąd rozpatrzy ją na jednej lub kilku rozprawach. W postępowaniu dowodowym sąd oprócz przesłuchania małżonków, pod uwagę może wziąć też inne dowody takie jak np. zeznania świadków, dokumenty urzędowe i prywatne, wywiad środowiskowy czy opinie biegłych. W przypadku stwierdzenia szansy na utrzymanie małżeństwa, małżonkowie mogą zostać skierowani na mediację trwającą do 3 miesięcy. Jeżeli mediacja nie przyniesie pozytywnych rezultatów, sprawa dalej będzie rozpatrywana przez sąd.

5. Wyrok

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd wydaje wyrok, w którym orzeka o rozwodzie. Wskazuje czy i który z małżonków jest odpowiedzialny za rozpad małżeństwa. Sąd decyduje również o alimentach, władzy rodzicielskiej, kontaktach z dziećmi czy podziale majątku. Wyrok się uprawomocnia po 21 dniach od jego wydania, jeżeli żadna ze stron nie złoży apelacji.

6. Postępowanie odwoławcze

Od wyroku sądu każda ze stron może się odwołać, składając apelację do sądu drugiej instancji. Wyrok można zaskarżyć w całości lub w części. Przykładowo apelacja może dotyczyć tylko częstotliwości kontaktów z dzieckiem.

Sprawy rozwodowe - pytania i odpowiedzi

Nie ma takiej możliwości. O tym, czy była małżonka ostanie przy obecnym nazwisku czy powróci do nazwiska panieńskiego decyduje ona sama. Na powrót do poprzedniego nazwiska ma trzy miesiące od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. W tym czasie musi złożyć stosowne oświadczenie w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Orzeczenie o winie rozpadu małżeństwa nie ma wpływu na podział majątku wspólnego. Może być jednak podstawą od ubiegania się o alimenty na siebie w sytuacji pogorszenia się warunków życia od winnego współmałżonka.

Jeżeli jest Pan obywatelem polskim, mieszkającym poza granicami naszego kraju, istnieje możliwość złożenia zeznań w polskim konsulacie. Warto również ustanowić pełnomocnika w Polsce, aby dopilnował Pana sprawy.

Do pozwu trzeba dołączyć odpis pozwu rozwodowego, odpis skrócony aktu małżeństwa stron oraz odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci.

W przypadku niezadowolenia z wyroku sądowego wydanego przez sąd pierwszej instancji można zaskarżyć wyrok w całości lub tylko w części, składając apelację od wyroku rozwodowego. Koszt apelacji wynosi 600zł. W zależności od tego ile czasu minęło od wydania wyroku rozwodowego w Pana/Pani sprawie są dwa rozwiązania.
Jeżeli nie minęło więcej niż 7 dni, powinien Pan/Pani złożyć do sądu bezpłatny wniosek o doręczenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem wyroku. Po jego otrzymaniu należy w ciągu 2 tygodni wnieść do sądu apelację.
Jeżeli okres 7 dni od wydania ogłoszenia wyroku już minął, można skorzystać z drugiej możliwości i złożyć apelację w ciągu 21 dni od tego terminu bez oczekiwania na uzasadnienie wyroku.

Pełnomocnikiem podczas sprawy o rozwód może być zarówno adwokat, jak i radca prawny.

Tak, są sytuacje w których sąd nie orzeknie rozwodu. Przykładowo, jeżeli w wyniku rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci, to pomimo trwałego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami, do rozwodu nie dojdzie.

Pozew powinna Pani złożyć w biurze podawczym Sądu Okręgowego (parter, budynek C), przy ulicy 3 Maja 9a lub wysłać pocztą.

Do pozwu o rozwód (w dwóch egzemplarzach) należy dołączyć skrócony odpis aktu małżeństwa, odpisy skrócone aktów urodzenia wspólnych dzieci oraz ewentualne umowy majątkowe małżeńskie.

Nie można powołać na świadka swojego 15-letniego dziecka w sprawie o rozwód. Byłoby to możliwe, jeżeli dziecko ukończyłoby 17 lat.

Jeżeli dwie strony chcą zawieszenia postępowania, to można sprawę rozwodową zawiesić. Można to zrobić tylko raz. Po trzech miesiącach od postanowienia o zawieszeniu można je odwiesić. Jeżeli do roku od zawieszenia, nie wystąpi się z takim wnioskiem, postępowanie zostanie umorzone.

Niestety, aby sąd zaniechał orzekania o winie, zarówno Pan i Pana obecna małżonka muszą wystąpić do sądu w Gdańsku z wnioskiem o zaniechanie orzekania o winie. Jeżeli małżonka zażąda rozwodu z orzekaniem o winie, sąd będzie musiał przeprowadzić postępowanie dowodowe w celu ustalenia czy, kto i w jakim stopniu jest winny rozkładu pożycia małżeńskiego. Po zakończeniu postępowania dowodowego sędzia może orzec rozwód z orzeczeniem Pana winy, z orzeczeniem winy Pana małżonki, z orzeczeniem winy obu stron lub orzec, że rozkład pożycia nastąpił bez winy którejkolwiek ze stron.

Bardzo rzadko zdarza się, że w sprawie o rozwód sąd orzeka również o podziale majątku. Można złożyć wniosek, ale żeby doszło do podziału majątku podczas trwającej sprawy rozwodowej muszą Państwo być zgodni co do jego składu, wartości i podziału, a przeprowadzenie podziału w odczuciu sądu nie może spowodować nadmiernej zwłoki w trwającym postępowaniu.

Jeżeli sąd orzeknie, że winnym pożycia małżeńskiego jest wyłącznie Pani mąż, a Pani sytuacja materialna w wyniku rozwodu ulegnie pogorszeniu, to tylko Pani będzie mogła ubiegać się o alimenty na swoje utrzymanie od byłego współmałżonka. Należy pamiętać, że taki obowiązek alimentacyjny wygaśnie, gdy wstąpi Pani ponownie w nowy związek małżeński.

Sądem właściwym w Państwa przypadku jest Sąd Okręgowy w Gdańsku. Pozew o rozwód można dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą do II Wydziału Cywilnego Rodzinnego, Sądu Okręgowego w Gdańsku. Pozew musi być przygotowany w dwóch kopiach.

Tak, w pozwie można umieścić takie żądanie. Sąd orzeknie o podziale majątku wspólnego tylko wtedy, gdy w jego ocenie prowadzenie tego postępowania nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu sądowym. Jeżeli małżonkowie są zgodni co składników majątku, ich wartości i sposobu podziału sąd może dokonać podziału majątku w toku postępowania o rozwód.

Nie, kościelne stwierdzenie nieważności małżeństwa można uzyskać w sądzie kościelnym, ale tylko w określonych okolicznościach np. w przypadku zatajenia informacji o chorobie psychicznej, zatajenia przed partnerem niepłodności czy zawarcia małżeństwa pozornego.

Jeżeli pismo zatytułowane jest wezwanie, to obowiązkiem jest stawiennictwo na posiedzeniu sądowym. Jeżeli powód nie pojawi się na pierwszym posiedzeniu, to postępowanie może ulec zawieszeniu. Jeżeli pismo z sądu zatytułowane byłoby “zawiadomienie”, to nie ma obowiązku pojawienia się na rozprawie, natomiast zasadne jest aktywne uczestniczenie w sprawie rozwodowej.

Sprawa o rozwód może zakończyć się już na pierwszej rozprawie, ale może również trwać latami. Zależy to od skomplikowania sprawy (m.in ilości zgłaszanych świadków, wniosków dowodowych w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie), jak również od ilości spraw prowadzonych w danym sądzie.

Opłata za złożenie pozwu o rozwód jest stała i niezależna od lokalizacji sądu. Opłata od pozwu rozwodowego wynosi 600 zł.

Nie ma obowiązku, aby skorzystać z pomocy prawnika podczas sprawy o rozwód. Rozwód jest niewątpliwie bardzo stresującym i emocjonalnym wydarzeniem w życiu, a pod wpływem emocji można popełnić błędy, które zaważą o wyroku sądu. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie jakie posiada adwokat, zwiększa się szanse na uzyskanie oczekiwanego wyroku sądu i niweluje stres towarzyszący sprawie rozwodowej.

Na odpowiedź ma się 14 dni od odebrania listu zawierającego pozew rozwodowy. Należy pamiętać, że są to dni kalendarzowe, a nie dni robocze. Jeżeli ostatnim dniem terminu złożenia odpowiedzi na pozew rozwodowy jest dzień wolny lub dzień świąteczny, to pismo można złożyć do dnia następnego po tym dniu.

Naszym celem jest dostarczanie Klientom usług na najwyższym poziomie w przystępnej cenie. Dążymy do tego, aby nasza kancelaria prawna była postrzegana jako “kancelaria otwarta na ludzi“, gdzie nasi Klienci będą czuli się komfortowo i bezpiecznie.
  Formularz kontaktowy
   KANCELARIA PRAWNA KACZMAREK I PARTNERZY
   Prowadzimy sprawy z całej Polsce.

   GODZINY OTWARCIA KANCELARII:
   PN-PT – 9.00 – 17.00
   SB – tylko interwencje policji,
   aresztowania, sprawy pilne.
   NDZ – tylko interwencje policji,
   aresztowania, sprawy pilne.

   Korespondencję papierową prosimy
   kierować do oddziału w Gdańsku.

   Skup się na swoim biznesie.
   My zadbamy o Twoje interesy.