Menu Zamknij

Sprawy o podział majątku Gdańsk / GDYNIA

Po rozwodzie możliwe są dwa sposoby dokonania podziału majątku: umowny i sądowy. Nasz zespół prawników, w skład którego wchodzą wyspecjalizowani adowokaci z Gdańska i Gdyni, są gotowi natychmiast się zająć Twoją sprawą o podział majątku.

Zakres usług kancelarii:
 • kompleksowa obsługa prawna w zakresie podziału majątku
 • różnorodne formy kontaktu z prawnikiem – osobiście, email, telefon, Skype
 • doradztwo prawne w siedzibie kancelarii w Gdańsku oraz w Gdyni
 • organizacja mediacji w zakresie podziału majątku
 • profesjonalne przygotowanie spisu majątku do podziału
 • przygotowanie przez prawników dokumentacji procesowej
 • reprezentowanie Klientów przed sądem podczas rozpraw o podział majątku
 • porady prawne w zakresie ustalenia majątku wspólnego, majątku własnego i nakładów współmałżonków
 • obsługa egzekucji zasądzonego podziału majątku
Umowny podział majątku wspólnego

Do podziału majątku wspólnego nie jest angażowany sąd. Małżonkowie na drodze wspólnie wypracowanego porozumienia podpisują umowę dotyczącą kwestii podziału całości majątku lub tylko jego części.

Sądowy podział majątku wspólnego

W przypadku braku zgodności małżonków w kwestii podziału majątku wspólnego, mogą oni wystąpić na drogę sądową. Sądowy podział majątku wspólnego powinien obejmować całość majątku.

Podział majątku - pytania i odpowiedzi
Od początku naszego małżeństwa mąż prowadził firmę, a ja zajmowałam się domem i wychowaniem dzieci. Mąż uważa, że po rozwodzie podczas podziału majątku wszystko należeć będzie do niego, ponieważ nie wniosłam żadnych środków pieniężnych do majątku wspólnego. Zamierzam złożyć wniosek o podział majątku do sądu w Gdańsku. Najpierw jednak chciałabym się dowiedzieć czy mąż ma rację?

Sąd przy podejmowaniu decyzji o podziale majątku uwzględni nakład Pani pracy przy prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego i opiece nad dziećmi. Nie musi Pani wnieść pieniędzy w majątek wspólny, aby sąd podjął decyzję o równym podziale majątku po rozwodzie.

Jak wygląda podział mieszkania po rozwodzie? Mieszkanie jest własnościowe i zostało nabyte w okresie trwania małżeństwa za środki pieniężne zgromadzone podczas wspólnoty małżeńskiej.

Podziału mieszkania po rozwodzie można dokonać w sposób polubowny lub na drodze sądowej. We wniosku o podział majątku wspólnego można zaproponować sposób podziału. Rozwiązań jest kilka:

a) sprzedaż mieszkania i podział uzyskanej kwoty
b) zamiana mieszkania na dwa mniejsze
c) zatrzymanie mieszkania przez jednego z małżonków z obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego
d) fizyczny podział mieszkania na dwie części, jeżeli jest to możliwe

Jestem już po rozwodzie. Czy muszę występować do sądu rejonowego w Gdańsku, aby dokonać podziału majątku wspólnego z byłym mężem?

Jeżeli są Państwo zgodni co do podziału majątku wspólnego, mogą Państwo zrezygnować z drogi sądowej na rzecz umownego podziału majątku. W przypadku gdy do podziału są nieruchomości lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, mieszkania i lokalu użytkowego podpisanie umowy pomiędzy byłymi małżonkami wymaga obecności notariusza. Jeżeli do podziału są pieniądze i wszelkiego rodzaju ruchomości (np. samochód, meble, sprzęty AGD) takiego wymogu nie ma. W przypadku umownego podziału majątku nie muszą Państwo dzielić całego majątku wspólnego od razu.

Ile czeka się na wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy o podział majątku wspólnego w sądzie rejonowym w Gdańsku?

Na podstawie doświadczeń naszej kancelarii możemy stwierdzić, że średni czas oczekiwania na pierwszą rozprawę dotyczącą podziału majątku w Gdańsku wynosi od 3 do 6 miesięcy.

Czy fakt, że mąż mnie zdradził i rozwód został orzeczony z jego winy ma wpływ na podział majątku?

Zdrada małżeństwa, jak również orzeczenie o winie byłego małżonka, nie będzie mieć wpływu na decyzję sądu w sprawie o podział majątku. Nie może ubiegać się Pani z tego tytułu o większy udział w majątku wspólnym.

Czy podziału majątku można dokonać tylko sądownie?

Sądowny podział majątku wspólnego to jedna z opcji. Można również dokonać podziału całego majątku lub poszczególnych jego składników poprzez spisanie umowy między małżonkami. Jeżeli do podziału jest nieruchomość to trzeba pamiętać, że umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego przy udziale notariusza.

Jak separacja sądowna wpływa na majątek wspólny małżonków?

Od momentu orzeczenia separacji powstaje rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami, co oznacza, że majątek nabyty od tego momentu jest własnością tylko tego małżonka, który go nabył. Małżonkowie mogą po orzeczeniu separacji podzielić wspólny majątek sprzed separacji. Mogą to zrobić sądownie lub poprzez spisanie umowy.

Obecnie mieszkam w Gdańsku. W trakcie trwania małżeństwa wraz z byłym mężem zakupiliśmy działkę budowlaną pod Warszawą. Chciałabym uzyskać połowę działki lub jej równowartość rynkową tej połowy. Czy wniosek o podział majątku powinnam złożyć do sądu rejonowego w Gdańsku?

Wniosek o podział majątku powinna Pani wysłać lub dostarczyć osobiście nie do sądu właściwego dla Pani miejsca zamieszkania, ale do sądu rejonowego właściwego dla położenia majątku.

W czasie trwania małżeństwa otrzymałem od rodziców mieszkanie w Gdyni w formie darowizny. Czy podczas podziału majątku po rozwodzie mieszkanie to będzie zaliczane do majątku wspólnego i ulegnie podziałowi?

Jeżeli rodzice podarowali mieszkanie tylko Panu, to można je zaliczyć do Pana majątku osobistego, w związku z czym nie podlega ono podziałowi po rozwodzie.

Rozwiodłam się z mężem ponad 4 lata temu. Czy mogę jeszcze wystąpić do sądu z wnioskiem o podział majątku czy jest już za późno?

Prawa do udziału we wspólnym majątku nie przedawniają się, co oznacza, że z wnioskiem o podział majątku może wystąpić Pani do sądu rejonowego w dowolnym czasie, nawet kilkanaście lat po Państwa rozwodzie.

Jaki jest koszt wynajęcia adwokata w Gdańsku do sprawy o podział majątku?

Każdą sprawę wyceniamy indywidualnie. Zapraszamy na spotkanie z adwokatem do siedziby głównej naszej kancelarii prawnej w Gdańsku. Zapoznamy się ze szczegółami sprawy i dokonamy wstępnej wyceny usługi.

Jak udowodnić przed sądem podczas sprawy o podział majątku wspólnego co wchodzi w skład tego majątku?

Pomocne będą wszelkiego rodzaju przelewy, faktury, rachunki i pokwitowania. W przypadku ich braku można również powołać świadków, którzy dysponują wiedzą dotycząca tego co zostało zakupione, kiedy i z jakich środków.

Do jakiego sądu powinnam wnieść wniosek o podział majątku?

Wniosek o podział majątku wspólnego powinna Pani złożyć do sądu rejonowego właściwego według miejsca położenia majątku.

Naszym celem jest dostarczanie Klientom usług na najwyższym poziomie w przystępnej cenie. Dążymy do tego, aby nasza kancelaria prawna była postrzegana jako “kancelaria otwarta na ludzi“, gdzie nasi Klienci będą czuli się komfortowo i bezpiecznie.
  Formularz kontaktowy
   KANCELARIA PRAWNA KACZMAREK I PARTNERZY
   Prowadzimy sprawy z całej Polsce.

   GODZINY OTWARCIA KANCELARII:
   PN-PT – 9.00 – 17.00
   SB – tylko interwencje policji,
   aresztowania, sprawy pilne.
   NDZ – tylko interwencje policji,
   aresztowania, sprawy pilne.

   Korespondencję papierową prosimy
   kierować do oddziału w Gdańsku.

   Skup się na swoim biznesie.
   My zadbamy o Twoje interesy.